Fontos információk, részletekkel.

Logisztikai raktárban anyag- és árumozgatással kapcsolatos feladatok elvégzése, részben gépesítve, részben kézierővel. Maximális fizikai terhelés (anyag és áruemelés) 5 kg-ig.

Részletek:
A logisztikai központban (raktárban) történő munkavégzés a beérkező. konténerek szakszerű kirakodását, távozó áruk előkészítését, valamint az áru részleges csomagolását, nagyraktári tározásának előkészítését foglalja magában.

A munkáltató egy több mint ezer főt foglalkoztató német vállalat.

A munkaszerződés a német jog szerint készül, annak rendelkezéseiben a német jog az irányadó. A munkaadó és a munkavállaló jogosultságai és kötelezettségei szintén a német jog rendelkezései szerint kerülnek megállapításra.

Teljes munkaidős munka, heti 35 órával vagy havi 151,67 órával. A munka teljesen adó- és társadalombiztosítási járulékköteles, ami a német törvények szerint kerül kiszámításra.

Részletek:
A szerződésben vállalt munkaidő heti 35 óra, a tényleges munkaidő azonban a működési követelményektől függ. A heti 35 órás munka garantált, akkor is, ha nem érkezik bejövő, vagy nem indul kimenő áru. Azonban általában a heti 40-42 óra, vagy ennél több munka elvégzésére van igény a logisztikai raktárban.

A ledolgozott órák díjazásban részesülnek, figyelembe véve a munkaidő elszámolásra vonatkozó előírásokat. Emellett a munkavállalók teljesítménypótlékot is kapnak.

A munkabér adó- és társadalombiztosítási járulék-köteles, ami a német jog szerint kerül levonásra. A teljesítménypótlék a korábban meghatározott célspecifikáció feletti kirakott-, berakott konténerek számától függ.

A próbaidő hat hónapig tart.

A próbaidő letételének feltétele a szerződéses kötelezettségek betartása:

pontosság, megbízhatóság és a jó munkavégzés.

12 Euro óránként

A nettó fizetés a munkavállaló béradó-levonási jellemzőitől függ (adóosztály, gyermekek, gyermekkedvezmény, egészségbiztosítás stb.).

Részletek:
július 6-tól kap a dolgozó egy nettó bér szimulációt, ami mutatja a különböző levonásokat.

A jó csoportteljesítményért teljesítményprémium jár, ami az órabéren felül jár.

Részletek:
A teljesítménypótlék a korábban meghatározott célspecifikáció feletti sikeresen kirakott-, és berakott konténerek számától függ.

Munkaidő-, a korai és késői műszakok heti váltással vannak megszervezve.

  • Reggeli műszak: 05:00-13:45
  • Késői műszak: 14:00 és 22:45 között


A munkakezdés az adott műszakban rögzített, azonban munkanap vége viszont változhat. Az esti változás nagyban függ a munka mennyiségétől. Ez azt jelenti, hogy egy korábbi vagy későbbi befejezés lehetséges.

Részletek:
Mindkét műszakban 4 óra munkavégzés után 30 perc szünetet tartanak a munkavállalók. A műszak hivatalos órái utáni munkavégzésre a túlórák szabályai érvényesek. Hétvégén lehetőség van önkéntes alapú további műszakot vállalni. Ezek elszámolására is a túlóra szabályai az irányadók.

A szerződésben vállalt munkaidő (151,67 óra) kifizetése a fizetési bizonylati szelvénnyel történik. A túlóráért ledolgozott órák meghatározott számig (max. 150 óra) munkaidőszámlára kerülnek átvezetésre. 150 órás limittől a túlórákat automatikusan kifizetik.

A szerződésben vállalt havi munkaidő és a munkavállaló tényleges munkaideje közötti különbözet ​​kompenzálására munkaidőszámla kerül felállításra. A szerződésben vállalt munkaidőn túl felhalmozódott órák (151,67 óra) erre a számlára kerülnek átvezetésre (plusz óra, max. 150 óra). Az időszámla a munka első három hónapja utánkerül bevezetésre. Az első három hónapban keletkező túlmunkát a munkaadó a munkabérrel együtt kifizeti

Részletek:
Az időszámla az összegyűjtött túlórákra kínál különböző felhasználási megoldásokat: kifizetés, vagy szabadságra költés variációjában.

Az időszámla a munkavállaló 150 órás limittől a túlórákat automatikusan kifizetik.

A mínusz óra (max. -21 óra) átcsoportosítása a szerződésben vállalt havi munkaidő nem teljesülése esetén is megengedett.A munkavállalóknak lehetőségük van a munkáltatóval való egyeztetést követően és a működési érdekek figyelembevételével az időjóváírást a szabadsággal egyensúlyba hozni.50 órás limittől a ledolgozott túlóra a munkavállaló kérésére a bérszelvénnyel kifizethető. A pluszórák munkaidőszámlára történő befizetése nem eredményezheti az 50 plusz óra minimális időkeret túllépését.

Példa:

1) Folyó munkaidő elszámolás: 63,55 óra  max. 13,55 óra fizetés lehetséges
2) Aktuális munkaidő elszámolás: 32,37 óra időjóváírás kifizetése nem lehetséges, de szabadidő pótolható

Lehetőség van a fix felső határ tartós tárolására a munkavállaló kérésére. Például a munkavállalónak lehetősége van arra, hogy minden 50 feletti órát kifizetjen a munkaidőszámláról.

Az időjóváírás kifizetésére vonatkozó igénylés egy megfelelő űrlapon történik, amelyet az alkalmazási területen a munkavállalók rendelkezésére bocsátanak. A közvetlen vezető jóváhagyása után az űrlapot továbbítani kell a humánerőforrás részleghez.

A szabadság igénylésének és kiadásának folyamatát munkaszerződés szabályozza. Az általános szabály az, hogy a nyaralást egyeztetni kell az alkalmazási terület felettesével, és jóvá kell hagynia. A jelentkezés egy megfelelő űrlapon történik, amelyet az alkalmazási területen a munkavállalók rendelkezésére bocsátanak.

A próbaidő lejárta után a munkavállalók évente jutalmat kapnak, feltéve, hogy a munkavállaló olyan munkaviszonyban áll, amely nem szűnt meg. Az ünnepi jutalmat a júniusi, a karácsonyi jutalmat pedig a novemberi fizetéssel kell kifizetni:

  • darabonként 150 euró a foglalkoztatás hatodik hónapjától
  • fejenként 200 euró a foglalkoztatás harmadik évétől
  • fejenként 300 euró a foglalkoztatás ötödik évétől

Ez a munkáltató önkéntes juttatása, amelyre nincs jogosítvány, még akkor sem, ha ismételten adják.

A munkáltató az utazási költségeket nem fizeti. Németországban azonban lehetőség van jövedelemadó-bevallás benyújtására az adóhivatalhoz. Az adóhivatal az egyirányú útvonal minden kilométerét munkanaponként utazási költségként számolja el, mint a munkahelyre történő utazás költségeit.

A családi állapot változásának bejegyzése az anyakönyvi hivatalban történik. Ezzel egyidejűleg értesítenie kell a német munkáltató személyzeti felelősét. Szintén pl. B. cím, banki adatok vagy telefonszám változása esetén.

A gyermek utáni támogatás igénylése az illetékes családtámogatási hivatalon, nem pedig a munkáltatón keresztül történik.

Lásd a korábbi kérdést (üdülési és karácsonyi bónusz)
Munkáltató által finanszírozott nyugdíj
Egészségügyi és szociális tanácsadás
Kedvezményes sport ajánlatok
Az alkalmazottak tájékoztató brosúrákat és részletes magyarázatokat kapnak az esetleges szerződéskötés részeként.

A lakhatás kulturált, igényes színvonalú körülmények között biztosított. A munkavállaló fedezi lakhatási költségeit, ami maximum 250 Euro / hónap kiadást jelent. Az ezen felüli részt a munkáltató egészíti ki. 

Részletek:
Bizonyos feltételek mellett lehetőség van lakhatási támogatásra. A kérelmet az illetékes lakos-nyilvántartási irodán, nem pedig a munkáltatón keresztül nyújtják be. Lakbértámogatás nem jár a munkáltató részéről. A lakásbérleti díj a munkavállalót terheli.

A bérelszámolást havonta postai úton küldik meg a munkavállalónak. A bérszámfejtéssel a munkavállaló munkaidő-nyilvántartást kap, amelyen a ledolgozott órák, valamint a hiányzások (szabadság, betegség stb.) szerepelnek. Ha a munkavállaló hibát észlel a munkaidő-nyilvántartásban vagy a kimutatásban, haladéktalanul értesítse a felelős személyzeti tisztviselőt. A korrekció 3 hónapon belül lehetséges. Ezt követően a munkavállaló már nem jogosult korrekcióra.

Az illetmény a következő hónap 15-én kerül átutalásra a munkavállaló bérszámlájára. A munkavállaló kérésére lehetőség van a munkáltatónak a hónap végén levonásra (max. a nettó bér 80%-a).

A munkavállaló munkaviszonyát a munkavállaló négy hét tizenötödikéig, illetve egy naptári hónap végéig terjedő felmondási idővel mondhatja fel.A munkáltató felmondási ideje az, ha a munkaviszony a cégnél vagy a társaságnál fennáll

  • két év jogviszony esetén egy hónap, a naptári hónap végéig
  • öt év jogviszony esetén két hónap, a naptári hónap végéig
  • nyolc év jogviszony esetén három hónap, a naptári hónap végéig
  • tíz év jogviszony esetén négy hónap, a naptári hónap végéig


A megállapodás szerinti próbaidő alatt (hat hónap) a munkaviszony kéthetes felmondási idővel szüntethető meg.A rendkívüli felmondás alapos indokkal való joga változatlan marad.

A munkaadó segít a munkavállaló lakhatásának megoldásában, az összes adminisztratív ügyintézés, mint a bejelentés, bankszámlaszám nyitás, adószám, társadalombiztosítás ügyeinek elintézésében. A munkavállaló köteles az ehhez szükséges információkat rendelkezésre bocsájtania és akár személyes megjelenésével is segítenie az ügyintézést.

Részletek:
A munkavállaló kötelező jelleggel ezen felül egy integrációs kurzuson is részt vesz, amiben Németország, a német társadalom kulturális-, alapvető jogi-, valamint együttélési sajátosságait sajátítja el.

A LogiJobs a munkavállaló próbaideje alatt személyes támogatót biztosít. A személyes támogató feladata a munkavállaló beilleszkedésének elősegítése, felmerülő tolmácsolási feladatok, valamint meghatározott körben történő ügyintézés. A személyes támogató segítségének igénylése meghatározott rend alapján  történik.

Részletek: 

A személyes támogató segítségét telefonon lehet igényelni. A telefonhívást WhatsUp üzenet előzi meg, melyben a munkavállaló a probléma lényegét jelezi a támogatónak. Utána az előre meghatározott időben lehet a személyes beszélgetésre sort keríteni az alábbi témákban:

Adminisztratív ügyintézés a lakhatás, munkavállalás, adó területeken,

Egészségügyi problémák, orvosi esetek, 

Más, fontos témák.

 

A munkavállaló köteles a munkáltatóval a személyes munkavégzésével kapcsolatos rendkívüli információt időben (legkésőbb 12 órával a munkakezdés előtt) megosztani. Ilyen a hiányzás és annak oka, a teljes, vagy részleges akadályoztatás.